a www.valtozastakarok.hu weboldalhoz

Hatályos: 2018.09.01-től visszavonásig

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

 1. AZ ÜZEMELTETŐ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, BEJEGYZÉSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMAI
 • Az üzemeltető neve: Durucskó Zoltán e.v.
 • Az üzemeltető székhelye: 1188 Budapest Szövet utca 47.
 • Az üzemeltető postacíme: 1188 Budapest Szövet utca 47.
 • Az üzemeltető adószáma: 68696779-1-43
 • Az üzemeltető bankszámlaszáma: 11600006-00000000-63571963 (Erste Bank)
 1. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE:
 • e-mail: hello@valtozastakarok.hu
 1. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDAL

A weboldalak böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy jelen jognyilatkozatot ismeri és feltételeit elfogadja.

A weboldalak tárhely szolgáltatója: DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

II. JOGI NYILATKOZAT, WEBOLDALAK FELHASZNÁLÁSA

 1. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

4.1 A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

4.2 A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

 1. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT

5.1 A weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevélsorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a fotók és a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. Alapján) és azok Durucskó Zoltán e.v. jogtulajdonát képezik.

5.2 A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldalak tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve és a forrás (az adott weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

5.3 Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja e kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

III. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK, AZOK ELFOGADÁSA, ÉS AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI

6.1 A www.valtozastakarok.hu weboldalán történő hírlevélre, esemény értesítőre, blogértesítőre, kérdőívre feliratkozás, valamint bárminemű ingyenes tanulmány, elemzés letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti – továbbiakban „feliratkozás”.

6.2 A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől illetve az üzemeltetőtől.

6.3 A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetőjétől elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (sms) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben az üzemeltetőnek, illetve alkalmanként a hasznos információk mellett saját, vagy üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

 1. ADATKEZELÉS, ADATTÁROLÁS, BIZTONSÁGI MÁSOLAT

7.1 A feliratkozás önkéntesen történik.

7.2 A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél utolsó részében lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által kérhető az adatmódosítási igénynek a hello@valtozastakarok.hu e-mail címére történő jelzésével.

7.3 A feliratkozáskor bekért adatok köre az alábbi lehet: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, telefonszám, a cég neve, számlázási és postacíme, mindig az adat jogosultja általi megadás útján. Az adatokat hírlevél, esemény értesítő, blogértesítő, kérdőív, számla küldésére, személyes konzultációra, illetve saját – esetenként üzleti partnereink – hirdetéseinek küldésére használjuk. A jogosult által adott adatokat nem ellenőrizzük. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és szoftvereinkben tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt) rendszeresen biztonsági másolatokat képezünk és tárolunk. Az adatokat kizárólag magyarországi elhelyezésű szervereken tároljuk.

IV. TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK

 1. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSI FELTÉTELEI

8.1 Az üzemeltető weboldalán kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak.

8.2 A weboldalon található valamennyi megrendelési űrlap kitöltésével és a „Megrendelés” (vagy hasonló értelmű szóval, kifejezéssel jelölt) gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles határidőre eleget tenni. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg, a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. HIRDETÉSI FELTÉTELEK, HIRDETÉSI DÍJ

9.1 A weboldalon a weboldalt üzemeltető cég tevékenységeivel konkurens vállalkozók illetve cégek csak hirdetési díj megfizetése mellett népszerűsíthetik saját termékeiket illetve szolgáltatásaikat. Konkurens terméknek illetve szolgáltatásnak minősül minden olyan termék illetve szolgáltatás, amely, vagy amelyhez hasonló a weboldalon feltüntetve kapható illetve megrendelhető.

9.2 A termék vagy szolgáltatás népszerűsítése akár közvetlen, akár közvetett formában megvalósulhat, ideértve, de nem kizárólag: tanácsadás egy hozzászólónak, új téma indítása, saját szakértelem hirdetése, Durucskó Zoltán e.v. illetve partnerei szakértelmének megkérdőjelezése, negatív színben történő feltüntetése, jó hírnevének megsértése, becsületsértése.

9.3 Ha a hozzászólásból működő link által, vagy egyéb formában elérhető a hozzászóló, vagy az általa képviselt vállalkozás vagy cég kínálata, az esetben a cég hirdetési díjat köteles fizetni az Durucskó Zoltán e.v. részére. A konkurens hirdetést beíró hozzászólás szerzője, illetve az általa képviselt vállalkozás vagy cég a “Küldés” gomb lenyomásával automatikusan elfogadja a hirdetési feltételeket, és vállalja a hirdetési díj számla ellenében történő megfizetését. A hirdetési díj 35.000 / hozzászólás.

9.4 A weboldal üzemeltetője jogosult a konkurens hozzászólást törölni, de a hirdetési díj a törléstől függetlenül esedékes. A törölt hozzászólást az üzemeltető – a vita elkerülése érdekében, ténytanúsítás céljából – elektronikusan megőrzi.

 1. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT

10.1 A jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

10.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

 1. COOKIE (SÜTI) NYILATKOZAT

Mi az a süti?

A kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (süti fájlok), így egyes sütik a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.

A www.valtozastakarok.hu milyen sütiket és mire használ?

Oldalainkon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk:

 1. Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik szükségesek honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

 1. Teljesítmény méréséhez szükséges sütik

Weboldalunkat Google Analytics sütikkel elemezzük, hogy portálunkat a látogatói szokásoknak megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják és nem is akarják konkrétan beazonosítani a látogatókat. További információt itt olvashat róluk.

 1. Funkcionális sütik

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik Önnek a weboldal használatát.

 1. Célzó vagy hirdetéshez használt sütik

Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel, akinél hirdetünk. Pl. Google hirdetés esetén a Google-val. (bármikor letilthatja ezt a funkciót).

Céljuk, hogy olyan információkkal találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).

Mik azok a harmadik feles sütik?

Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálhatja pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje, Twitter-oldal ikonja stb., melyre kattintva az adott oldalra irányítja a látogatót. Ezek az oldalak is használnak sütiket, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja. Az cég név. nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, működéséért és nem ellenőrzi a harmadik felek oldalait.

Ezeket a sütiket csak bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el, és csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk velük.

Weblapunk a Google AdWords remarketing sütijeit is használja, hogy a látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó oldalakon is a számukra releváns hirdetésekkel érje el. Ezeket a sütiket a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le, a Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről pedig ide kattintva olvashat.

Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük hozzájárulásukat a sütik használatához?

Első látogatáskor a www.valtozastakarok.hu honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a www.valtozastakarok.hu az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?

A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket.

Fontos tudnia, hogy néhány, vagy az összes süti tiltása/eltávolítása esetén – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet -, megváltoztathatja a weboldal működését, amely számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja.

Egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik korlátozását.

További információk a sütikkel kapcsolatban:

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2018. szeptember 1.